รางวัลหน่วยบริการดีเด่น ประจำปี 2555

รับรางวัล ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขตประจำปี 2555 ประเภทโรงพยาบาลศูนย์  

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556  ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

 

รางวัลหน่วยบริการดีเด่น ประจำปี 2553

ศูนย์สันติสุข ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล ดีเด่น

ระดับเขต ของเขต 6 โดยไปรับโล่ห์รางวัล ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร