ช่องทางการรับเรื่องชื่นชม เสนอแนะ ปรับปรุง

1.ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์สันติสุข ได้ทุกวันเวลาราชการ

2.โทรศัพท์ ในเวลาราชการ 038611104 ต่อ 1020-21

   นอกเวลาราชการ 083 – 0140690

3.E-Mail suntisuk_1021 @ hotmail.com

4.เว็บไซต์ศูนย์สันติสุข    www.suntisukrayonghospital.com

5.เว็บไซต์โรงพยาบาลระยอง   www.rayonghospital.net

6.LINE ID suntisukryh

7.ตู้รับความคิดเห็น ติดตั้งตามหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาลระยอง จำนวน 44 ตู้

8.เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เชิงรุกที่ด่านหน้า

   ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

9.จดหมาย สามารถส่งจดหมายมาที่รพ.ระยอง 138 ต.ท่าประดู่ ถ.สุขุมวิท

   อ.เมือง จ.ระยอง 21000

10.เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลระยอง